Ochrana údajů

Společnost Zolux se zavazuje v rámci své činnosti a v souladu s právními předpisy platnými ve Francii a Evropě zajistit ochranu, důvěrnost a bezpečnost osobních údajů uživatelů svých služeb a respektovat jejich soukromí.

Tyto zásady vás informují o tom, jak společnost Zolux, její subdodavatelé a případní partneři zpracovávají vaše osobní údaje.

Tyto zásady se vztahují zejména na uživatele našich stránek www.zolux.com   a uživatelům, kteří se přihlásí k odběru stránek společnosti ZOLUX na sociálních sítích.

Níže jsou uvedeny odpovědi na následující otázky:

 • Kdo je odpovědný za zpracování mých osobních údajů?
 • Které údaje jsou shromažďovány?
 • Jak se shromažďují?
 • Proč jsou tyto údaje shromažďovány?
 • Jaký je právní základ pro zpracování mých osobních údajů?
 • Kdo jsou příjemci mých údajů?
 • Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány?
 • Kde jsou mé údaje uloženy?
 • Jsou mé údaje předávány mimo Evropskou unii?
 • Bulletiny
 • Soubory cookie
 • Hypertextové odkazy
 • Jsou mé údaje zpracovávány automaticky?
 • Budou mé údaje předány třetím stranám?
 • Jaká jsou má práva?
 • Jak mohu tato práva uplatnit?
 • Budou se tyto zásady ochrany osobních údajů vyvíjet?
 • Jak je zajištěna bezpečnost mých údajů?
 • Co se stane v případě úniku údajů?

Totožnost správce zpracování

Správcem údajů je společnost ZOLUX SAS s kapitálem 19 829 920 EUR, registrovaná u RCS Saintes - Francie, pod číslem B 431 967 447, a se sídlem na adrese 141 cours Paul Doumer - 17100 Saintes - Francie.

Shromažďované údaje

Při používání našich stránek mohou být shromažďovány následující údaje:

 • Identifikační údaje: Příjmení, jméno
 • Kontaktní údaje: Adresa, telefon, e-mail
 • Osobní charakteristika: Zdvořilost, zájmy
  Údaje o připojení a používání: Protokoly připojení, včetně vaší IP adresy, údajů o poloze, údajů o prohlížení, preferencí a zájmů, prohlížených produktů, stížností, obsahu komentářů a e-mailů, které jste nám zaslali, e-mailových adres.

Povinná nebo nepovinná povaha údajů je vám v době sběru označena hvězdičkou. Některé údaje jsou shromažďovány automaticky v důsledku vašich kroků na webu.

Provádíme rovněž měření návštěvnosti, například měříme počet zobrazených stránek, počet návštěv webu, jakož i aktivitu návštěvníků na webu a frekvenci jejich návratů.

Zdroj osobních údajů

K tomuto shromažďování údajů dochází, když:

 •  Kontaktujete zákaznický servis (e-mail, instant messaging atd.)
 •  Zúčastníte se propagační hry / soutěže
 • Procházíte web a prohlížíte si články
 • Vyplníte formulář pro zadání informací

Účely

Společnost ZOLUX zpracovává osobní údaje pouze pro stanovené, výslovné a legitimní účely. Společnost ZOLUX nezpracovává tyto údaje způsobem neslučitelným s těmito účely:

 • Správa a ověřování identity klienta, uživatele nebo ověřovatele
 • Správa obchodního vztahu: reklamace a poprodejní servis
 •  Zasílání komerčních průzkumů (viz odstavec „Bulletiny“)
 • Nastavení propagačních her
 • Poskytování poprodejního servisu
 •  Průzkum mezi zákazníky nebo uživateli
 • Zlepšování nabídky a vztahů se zákazníky
 •  Správa příchozí pošty
 •  Správa žádostí týkajících se práv subjektů údajů
 • Vytváření statistik měření návštěvnosti a marketingových studií
 •  Zajištění bezpečnosti platforem a služeb
 •  Uchovávání údajů potřebných k plnění zákonných povinností

Právní základ

Údaje jsou shromažďovány buď za účelem splnění zákonných povinností (například zpracování objednávky), nebo na základě vašeho výslovného souhlasu se shromažďováním těchto údajů.

Doba uchování

Společnost ZOLUX uchovává údaje po dobu tří let od ukončení vztahu se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem. Období začíná buď od poslední objednávky, nebo od posledního připojení k zákaznickému účtu, nebo od posledního hovoru na zákaznický servis, nebo od odeslání e-mailu zákaznickému servisu, nebo kliknutím na hypertextový odkaz na e-mail zaslaný společností ZOLUX, nebo konečně kladnou odpovědí na e-mail s dotazem, zda si zákazník přeje pokračovat v přijímání komerčních potenciálních zákazníků na konci tříletého období. Na konci tohoto období budou údaje zákazníka nebo potenciálního zákazníka odstraněny. 

Informace, které umožňují prokázat právo či smlouvu nebo které jsou uchovávány pro splnění právní povinnosti, však mohou být archivovány v souladu s platnými právními předpisy.

Zvláštní případ bulletinů

Uživatel může kdykoli upravit informace, které si přeje přijímat, nebo se odhlásit kliknutím na odkaz poskytnutý pro tento účel, který se nachází v dolní části každého zpravodaje.

Takto shromážděné údaje jsou předávány našemu poskytovateli služeb odpovědnému za zasílání e-mailů, společnosti SENDINBLUE (viz Příjemci).

Vyzýváme vás, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Zvláštní případ bulletinů

Uživatel může kdykoli upravit informace, které si přeje přijímat, nebo se odhlásit kliknutím na odkaz poskytnutý pro tento účel, který se nachází v dolní části každého zpravodaje.

Takto shromážděné údaje jsou předávány našemu poskytovateli služeb odpovědnému za zasílání e-mailů, společnosti SENDINBLUE (viz Příjemci).

Vyzýváme vás, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Příjemci

Shromažďované údaje jsou určeny pro použití společností ZOLUX a mohou být předány subdodavatelským společnostem, které může společnost ZOLUX použít v souvislosti s poskytováním svých služeb. Společnost ZOLUX zajišťuje dodržování požadavků na ochranu údajů pro všechny své zpracovatelské společnosti.

Soubory cookie

Definice souboru cookie

Cookie je malý textový soubor, který je umístěn nebo uložen ve vašem zařízení (počítač, tablet nebo mobilní zařízení) při návštěvě webové stránky. Soubor cookie umožňuje webu vás rozpoznat, pomáhá vám pohybovat se ze stránky na stránku na webu, poskytuje zabezpečené připojení a pamatuje si vaše preference při budoucích návštěvách. 

Společnost ZOLUX používá soubory cookie k rozpoznání uživatele při připojení ke stránce.

Chcete-li přímo spravovat soubory cookie umístěné na webu, můžete použít rozhraní, které vám dáváme k dispozici. Toto rozhraní je přístupné prostřednictvím banneru cookie, který se zobrazí při prvním připojení k www.zolux.com.

Poté je přístupný z vyskakovacího prvku pro správu souborů cookies.

Odstranění souborů cookie

Uživatel může kdykoli deaktivovat soubory cookie uložené na svém koncovém zařízení. Chcete-li to provést, jednoduše vyberte příslušná nastavení z vyskakovacího prvku pro správu souborů cookie. Tato deaktivace však bude mít za následek zabránění přístupu k určitým funkcím stránek, které umožňují personalizaci služeb nabízených společností ZOLUX.

Typ používaných souborů cookie:

Výkonnostní a statistické soubory cookie: tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte web (počet návštěv, počet zobrazených stránek, aktivita) prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics. Tyto soubory cookie nám také umožňují identifikovat a řešit problémy s provozem webu a zlepšovat jej.
Deaktivace prostřednictvím mezioborové platformy
Můžete se také připojit k webu Youronlinechoices, který nabízejí profesionálové v oblasti digitální reklamy seskupení v rámci Evropské aliance pro digitální reklamu (EDAA) a spravovaný ve Francii organizací Interactive Advertising Bureau France. Tato evropská platforma je sdílena stovkami internetových reklamních profesionálů a je centralizovaným rozhraním, které vám umožňuje vyjádřit odmítnutí nebo souhlas se soubory cookie, které mohou být použity k tomu, aby se navigace vašeho koncového zařízení přizpůsobila reklamám, které se zde pravděpodobně zobrazí: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

Společnost ZOLUX vás informuje, že tento postup nezabrání zobrazování reklam na webových stránkách, které navštívíte. Bude blokovat pouze technologie, které umožňují přizpůsobit reklamy vašim zájmům.

Hypertextové odkazy

Vzhledem k tomu, že vydavatel těchto stránek nemá pravomoc kontrolovat, jak budou přenášené osobní údaje zpracovávány, je uživatel vyzván, aby se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů stránek, na které je odkazován.

Místo, kde jsou data uložena

Vaše údaje jsou uloženy ve Francii nebo v Evropské unii, na serverech našich subdodavatelů a také v našich vlastních IT systémech.

Nepředávání osobních údajů

Společnost ZOLUX neprodává ani nepronajímá vaše osobní údaje třetím stranám pro marketingové účely.

Společnost ZOLUX neposkytuje vaše osobní údaje třetím stranám, s výjimkou toho, pokud:

 •  Si to vyžádáte nebo povolíte zveřejnění
 • Zveřejnění je vyžadováno pro zpracování transakcí nebo poskytnutí služeb, které jste požadovali (např. zpracování akviziční karty u společností vydávajících kreditní karty)
 • Společnost ZOLUX je k tomu donucena vládním orgánem nebo regulačním orgánem v případě soudního zabavení, předvolání nebo jiného podobného vládního nebo soudního požadavku nebo k prokázání nebo obhajobě právního nároku.
 •  Třetí strana jedná při poskytování služeb jako zástupce nebo subdodavatel společnosti ZOLUX

Vaše práva na vaše osobní údaje

Máte právo na přístup, opravu a vymazání údajů, které se vás týkají. Můžete požádat o jejich přenositelnost. Máte také právo vznést námitku proti prováděnému zpracování nebo požadovat jeho omezení.

Můžete vydat pokyny k uchovávání, vymazání nebo sdělování vašich osobních údajů po vaší smrti.

Máte také možnost podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Postup přístupu a kontroly

Svá práva můžete kdykoli uplatnit kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na níže uvedené adrese:

rgpd@zolux.com

Ke každé žádosti o uplatnění vašich práv musí být přiložena fotokopie dvou dokladů totožnosti (vnitrostátní průkaz totožnosti vydaný francouzským státem nebo průkaz totožnosti Evropské unie nebo cestovní pas, rezidentský průkaz vydaný francouzským státem, povolení k pobytu vydané francouzským státem nebo doklad totožnosti vydané francouzským státem). Odpověď vám bude zaslána do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Pokud vaše komunikace se společností ZOLUX nebyla uspokojivá, máte možnost podat stížnost u CNIL, dozorového úřadu odpovědného za dodržování povinností týkajících se osobních údajů ve Francii.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie mohou být čas od času aktualizovány. Proto je můžete zkontrolovat pokaždé, když poskytnete osobní údaje společnosti ZOLUX. Na této stránce se zobrazí datum posledních revizí. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, nepoužívejte nadále naše webové stránky k poskytování osobních údajů. Svůj účet můžete také kdykoli smazat podáním žádosti na adrese „ rgpd@zolux.com “.

Opatření přijatá k zajištění bezpečnosti údajů

Používáme veškeré technické prostředky v souladu s pravidly techniky, abychom zachovali integritu, bezpečnost, důvěrnost údajů a zejména zabránili jejich zkreslení, poškození nebo tomu, aby k nim měly přístup neoprávněné třetí strany, včetně případů, kdy určité operace provádějí subdodavatelé.

Chráníme bezpečnost vašich osobních údajů během přenosu pomocí softwaru Secure Sockets Layer Software (SSL), který šifruje informace, které zadáte, než nám budou odeslány.

Udržujeme fyzická, elektronická bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy v souvislosti se shromažďováním, uchováváním a zveřejňováním osobních údajů zákazníků. Naše bezpečnostní postupy mohou vyžadovat, abychom vás požádali o prokázání vaší totožnosti, než vám budeme moci poskytnout vaše osobní údaje.

Je důležité chránit se před neoprávněným přístupem k heslu a počítači. Pokud počítač sdílíte, musíte se po každém použití odhlásit.

Podobně by v zájmu zajištění vysoké úrovně zabezpečení heslo k vašemu účtu mělo obsahovat alespoň: 8 znaků, 1 číslici a 1 speciální znak.

Oznámení a náprava v případě úniku

Nikdo se nemůže považovat za zcela v bezpečí před nehodou nebo škodlivým útokem. Proto v případě, že se vás bude týkat narušení bezpečnosti, se společnost Zolux zavazuje informovat regulační orgán pokud možno do 72 hodin a vás informovat co nejdříve.

Stejně tak jsme odhodláni přijmout veškerá možná opatření v zájmu minimalizace dopadu.